Loši zakoni guše civilno društvo

Beograd, 19. Decembar 2012. PR Objave: Najava -

Loši zakoni guše civilno društvo

Debata o uticaju države na rad NVO: 24. decembar 2012. godine, Medija centar (Terazije 3, Beograd) od 11:00

Debata o uticaju države na rad NVO održaće se 24. decembra 2012. godine u Medija centru (Terazije 3, Beograd) od 11:00.

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije najavilo je izmenu nekoliko zakona koji će direktno otežati rad organizacija civilnog društva u Srbiji. Sloboda udruživanja, nezavisnost udruženja ali i njihova finansijska održivost biće ugrožene izmenama Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na dobit.

Građanske inicijative su, u saradnji sa Evropskim centrom za neprofitno pravo i Balkanskim fondom za lokalne inicijative, Ministarstvu finansija u više navrata tokom 2011. i 2012. godine slale predloge amandmana i dopise u vezi sa ovim zakonima. Ove inicijative podržao je veliki broj organizacija iz cele Srbije kao i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ali dijalog sa ministarstvom nije uspostavljen.

O tome kakve izazove donose ova tri zakona i kakva je uloga države u uspostavljanju podsticajnog okvira za rad organizacija civilnog društva govoriće:

•    Dubravka Velat, Građanske inicijative
•    Milena Banović, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
•    Predstavnik/ca Ministarstva finansija i privrede; predstavnik/ca Uprave za trezor (čeka se potvrda)
•    Dragiša Živković, Mlada Srbija
•    Dragan Golubović, Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL)

Prema izmenama Zakona o budžetskom sistemu, organizacije civilnog društva se u  pravnom smislu tretiraju kao državne institucije. Da bi uopšte mogle da dobiju sredstva iz budžeta Republike Srbije, sve organizacije koje budu svrstane u kategoriju „korisnika javnih sredstava“, moraju da otvore račun u Upravi za Trezor. Osim što će onemogućiti neformalnim udruženjima i grupama koje nisu pravna lica da dobijaju novac iz državnog budžeta, ove izmene zabranjuju udruženjima bilo kakvo raspolaganje gotovinom.

U Nacrtu zakona o računovodstvu, organizacije civilnog društva se pak tretiraju kao preduzeća. Prilikom finansijskog izveštavanja, knjigovodstva, vođenja poslovnih knjiga i primeni kontnog plana, udruženja imaju isti status kao i privatna preduzeća. Iako je, prema podacima Centra za razvoj neprofitnog sektora, samo Srpska pravoslavna crkva najveći pojedinačni primalac iz budžetske linije 481 namenjene nevladinim organizacijama, crkve i verske zajednice izuzete su iz ovog Nacrta. One nisu u obavezi da podnose bilo kakve finansijske izveštaje za novac koji dobijaju iz državnog budžeta. Ovakav tretman kosi se sa načelom jednakog zakonskog tretmana fizičkih i pravnih lica koja se nalaze u istom pravnom položaju, ali i sa Ustavom Republike Srbije.

Amandmani organizacija civilnog društva na Zakon o porezu na dobit, koji su odbijeni od strane Ministarstva finansija i privrede, predlažu proširenje namene/oblasti za koje će preduzeća imati olakšice ukoliko ih finansiraju. Pošto su ovi amandmani odbijeni, olakšice su uvedene za davanja samo ustanovama socijalne zaštite, čime su u povoljniji položaj dovedene državne institucije koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite, ali ne udruženja koja su takođe pružaoci ovih usluga.   

U svetlu svih pomenutih okolnosti, od velike je važnosti otvoriti dijalog između države i civilnog društva.

Ne možemo govoriti o evropskim integracijama, demokratizaciji društva ili ljudskim pravima ukoliko neke državne institucije čine sve da građanima i građankama Srbije otežaju i onemoguće slobodu udruživanja uvodeći restriktivne propise. Okolnostima koje pomenuti zakoni uvode dovodi se u pitanje mogućnost i pravo svih da samostalno pokreću građanske inicijative, deluju nezavisno, da se uključuju u društveni život i rešavaju probleme na koje nailaze čineći dobro za svoju zajednicu. 

Aktivnosti na poboljšanju pravnog i finansijskog okvira za delovanje organizacija civilnog društva, Građanske inicijative sprovode u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC) a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).PODACI O FIRMI

Naziv: Građanske inicijative
Adresa: Simina 9a
Grad: Beograd 11 000
Tel: 011/2625 942
Kontakt osoba:
Ime: Jelena Ožegović
Funkcija: Odnosi sa javnošću
Tel: 011/2625 942
e-mail: jelenao@gradjanske.org

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Svečano otvaranje programa YouthBuild i diskusija o obrazovanju

Najveći problemi mladih u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu su nezaposlenost, siromaštvo i manjak... Više...

Predstavljanje konkursa za omladinske volonterske akcije u Obrenovcu

Predstavljanje konkursa za omladinske volonterske akcije "Imaš ideju? Evo ti novac - sprovedi je"... Više...

Nova regionalna platforma za mlade

6 organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova, osniva regionalnu platformu za mlade. Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed