Poziv za formiranje mreže organizacija civilnog društva i medija za Sektor civilno društvo, mediji i kultura

Beograd, 24. Juni 2011. PR Objave: Poziv -

Poziv za formiranje mreže organizacija civilnog društva i medija za  Sektor civilno društvo, mediji i kultura

Građanske inicijative, kao vodeći partner u SEKO za sektor civilno društvo, mediji i kultura, zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, pozivaju sve zainteresovane OCD i medije da se uključe u formiranje mreže (platforme) organizacija oko SEKO za civilno društvo, medije i kulturu.

Građanske inicijative, kao vodeći partner u SEKO za sektor civilno društvo, mediji i kultura, zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, pozivaju sve zainteresovane OCD i medije da se uključe u formiranje mreže (platforme) organizacija oko SEKO za civilno društvo, medije i kulturu.

Kancelarija za evropske integracije (KEI) Vlade Republike Srbije kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, uspostavila je konsultativni proces i uključila OCD kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene. Cilj ovog programa je obezbeđivanje učešća organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Predloženi konsultativni mehanizam kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) čije primarne aktivnosti treba da budu usmerene na razvijanje mehanizma komunikacije sa Sektorom KEI, u cilju učešća OCD u procesu programiranja razvojne pomoći i usaglašavanja prioriteta sa onim definisanim od strane države. Planirane aktivnosti SEKO uključuju konsultacije sa mrežom (platformom) OCD oko SEKO, pisane preporuke, izveštaje o procesu konsultacija i priprema vesti o održanim konsultacijama.
 
Šta dobijaju OCD i mediji aktivno uljučene u SEKO za civilno društvo, medije i kulturu?
- Učešće u procesu programiranja IPA i međunarodne razvojne pomoći
- Razvijanje partnerstava sa OCD/medijima uljučenim u SEKO
- Razvijanje partnerstava sa ministarstvima nadležnim za razvoj politika vezanih za civilno društvo, medije i kulturu
- Mogućnost uključenja u razvijanje projekata za IPA program 2012
- Mogućnost obuke u oblasti IPA programiranja

Ovaj poziv je otvoren do srede 6. jula 2011. godine. Prijavu možete poslati na mail: civin@gradjanske.orgPODACI O FIRMI

Naziv: Građanske inicijative
Adresa: Simina 9a
Grad: Beograd 11 000
Tel: 011/2625 942
Kontakt osoba:
Ime: Jelena Ožegović
Funkcija: Odnosi sa javnošću
Tel: 011/2625 942
e-mail: jelenao@gradjanske.org

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Svečano otvaranje programa YouthBuild i diskusija o obrazovanju

Najveći problemi mladih u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu su nezaposlenost, siromaštvo i manjak... Više...

Predstavljanje konkursa za omladinske volonterske akcije u Obrenovcu

Predstavljanje konkursa za omladinske volonterske akcije "Imaš ideju? Evo ti novac - sprovedi je"... Više...

Nova regionalna platforma za mlade

6 organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova, osniva regionalnu platformu za mlade. Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed