Konkurs za izlaganje angažovanih umetničkih radova u Uličnoj galeriji

Beograd, 30. Juli 2012. PR Objave: Najava -

Konkurs za izlaganje angažovanih umetniÄkih radova u UliÄnoj galeriji

"Ulična galerija", jedinstveni angažovani umetnički fenomen, poziva talentovane umetnike iz Srbije da dostave radove koji prikazuju potrebu većeg učešća građana u rešavanju problema od opšteg značaja. Do 1. septembra ove godine očekujemo vaše umetničke tvorevine koje ćemo izložiti na specifičan način i o njima povesti društveno-angažovanu diskusiju.

"Ulična galerija", jedinstveni angažovani umetnički fenomen, poziva talentovane umetnike iz Srbije da dostave radove koji prikazuju potrebu većeg učešća građana u rešavanju problema od opšteg značaja. Do 1. septembra ove godine očekujemo vaše umetničke tvorevine koje ćemo izložiti na specifičan način i o njima povesti društveno-angažovanu diskusiju.

Kroz organizaciju osam tematskih izložbi angažovane umetnosti u prostoru "Ulične galerije" u Bezistanu, u Beogradu, pokušati da skrene pažnju javnosti na širok spektar društvenih tema i pitanja u nameri da građanima pruži  mogućnost sagledavanja njihove važnosti. Izožbe će pratiti javne diskusije o adresiranim temama.

Državni, društveno-politički, kulturni diksontinuitet, kao i gubitak vrednosnog sistema ogledan u događajima koji su zadesili Srbiju proteklih decenija proizveli su kolektivnu demotivisanost, razočaranje, apatiju i nezaiteresovanost građana za učešće u oblikovanju svog okruženja i kulturnog identiteta. Paralelno s krizom identiteta koja je u našem društvu prisutna, dolazi i do formiranja negativne slike tog društva.

Zato je u cilju promene negativnih društvenih odnosa i okolnosti  kojih smo svedoci, neophodno angažovanje svih društvenih aktera i polja društvenog života. Veoma je važno omogućiti učešće građana u datim procesima, jer to pruža mogućnosti da se upoznamo sa savremenim kulturnim i društvenim identitetom, ali i da doprinesemo redefinisanju aktulenih odrednica. 

S obzirom da je kulturni identitet društveni konstrukt koji je zavisan od različitih faktora i okolnosti, on se iznova menja i generiše. Iz tog razloga  javni dijalog i kritičko preispitivanje faktora u formiranju tog identiteta treba da obuhvati odnos prema okruženju, društvenim akterima, drugim kulturama, viđenje i percepciju drugih. 

Ovu fazu realizacije projekta Ulične galerije finansira USAID kroz program "Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva" kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).

Pozivamo autore/ke da dostave predlog izložbe (devet do osamnaest radova) koja se sastoji od devet izložbenih celina dimenzija 1x1.4m. U obzir dolaze radovi u digitalnom formatu: fotografije, digitalne kompozicije, ilustracije, strip, kolaž i sl.
Potrebno je da se radovi bave nekom od  navedenih tema, za koje smatramo da su ignorisane i nedovoljno vidljive u javnosti:

1.    Rodna ravnopravnost 
2.    Mladi – potrebe i problemi
3.    Raseljena lica i azilanti
4.    Izazovi trećeg životnog doba
5.    Osobe sa posebnim potrebama
6.    Prava životinja
7.    Radnička borba i prava radnika
8.    Pravo na javni prostor 
 
Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine, a Ulična galerija obezbeđuje produkciju radova i celokupnu organizaciju izložbe. Žiriranje vrši umetnički savet galerije.

Pri izboru izložbi uzeće se u obzir:
1.    Angažovani karakter radova kojim umetnik doprinosi aktuelizaciji, problematizaciji, tematizaciji nekog društveno relevantnog pitanja, teme.
2.    Konceptualna zasnovanost izložbe
3.    Umetnička vrednost radova.
4.    Uvođenje novih tema u fokus društva. Ukazivanje na probleme koji nisu do sada dovoljno ili na pravi način prepoznati kao relevantni u javnosti.

Konkursna prijava, koja se šalje na office@mikroart.rs, treba da sadrži radove u digitalnom obliku u maloj rezoluciji, biografiju i umetničku izjavu (opis i jasno obrazloženje koncepta izložbe).

Kontakt za sva dopunska pitanja:
e: office@mikroart.rs
f: www.facebook.com/UlicnaGalerijaPODACI O FIRMI

Naziv: Kontakta - Agencija za odnose s javnošću
Grad: Beograd 11000

Više...

Ključne reči

konkurs, ulicna galerija

POVEZANI SADRŽAJI

Osnaživanje žena kroz filantropiju - Još deset dana za prijavu za VIRTUS nagradu za filantropiju

Poslednjih godina podrška osnaživanju žena kroz filantropske inicijative neprekidno raste o čemu... Više...

Objavljen je konkurs za sedamnaestu VIRTUS nagradu za filantropiju - Zajedno širimo ideju dobročinstva i gradimo društvo jednakih šansi

Trag fondacija objavljuje početak konkursa za sedamnaestu VIRTUS nagradu za filantropiju. Nagrada... Više...

Istraži i menjaj javne politike koje utiču na sve nas - Trag fondacija objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/-ice "Pokret Polet"

Ako ste mladi i svojim istraživačkim radom želite da doprinesete sistemskim promenama u društvu... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed