Erste Bank a.d. Novi Sad: treći kvartal 2011. znatno bolji od prošlogodišnjeg

Novi Sad, 01. Novembar 2011. PR Objave: Objava -

Erste Bank a.d. Novi Sad: treÄi kvartal 2011. znatno bolji od proÅ¡logodiÅ¡njeg

Ključni rezultati poslovanja u trećem kvartalu 2011. godine

Finansijski pokazatelji na dan 30. septembra 2011. godine, obračunati su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Poređenja podataka iz bilansa uspeha data u odnosu na rezultate ostvarene na kraju trećeg kvartala 2010. godine, dok su podaci iz bilansa stanja u odnosu na rezultate ostvarene na kraju 2010. godine:
• Bilansna suma je uvećana za 8,2%, sa 62,1 milijarde dinara na kraju 2010. godine na 67,2 milijardi dinara na kraju trećeg kvartala ove godine.
• Operativni prihodi u prva tri kvartala povećani su za 31,8% u odnosu na isti period prethodne godine, sa 3.055 miliona na 4.028 miliona dinara, dok su operativni rashodi porasli za 8,9%, sa 2.460 miliona na 2.679 miliona dinara.
• Operativna dobit u prva tri kvartala 2011. godine iznosi 1.348 milion dinara i veća je za >100% u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 594 miliona dinara.
• Neto dobit na kraju trećeg kvartala 2011. godine iznosi 588,8 miliona dinara, što je za >100% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 109,1 miliona dinara.

Erste Bank a.d. Novi Sad je u prva tri kvartala 2011. godine nastavila trendove stabilnog poslovanja i ostvarila finansijski rezultat znatno bolji nego u istom periodu prošle godine.
"Stalni rast plasmana tokom nekoliko prethodnih kvartala doveo je i do znatno boljih rezultata poslovanja banke. Već skoro 200 godina s klijentima razvijamo poverenje na osnovu principa koji podrazumevaju dugoročne odnose i temeljnu politiku upravljanja rizicima, što donosi stabilno poslovanje i u promenljivom poslovnom okruženju", izjavio je Slavko Caric, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2010. godine stanje depozita stanovništva u Erste Banci je povecano za 5,8% i iznosi 21,6 milijardi dinara, dok su krediti stanovništvu uvećani za 11,8% i iznose 21,9 milijardi dinara. Depoziti privrede su povecani u odnosu na kraj prošle godine za 28,5% i sada iznose 13,7 milijardi dinara. Plasirani krediti privredi su ostvarili rast u odnosu na kraj prethodne godine od 3% i sada iznose 26,7 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju trećeg kvartala 2011. godine ostvarila 31,8% više operativnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, dok su operativni rashodi porasli za 8,9%. Finansijski rezultat na kraju trećeg kavartala 2011. godine je iznosio 588,8 miliona dinara. U ovom kvartalu uvećan je i broj kreditnih i debitnih kartica, koji sad iznosi 320 hiljada, što je povećanje od 14,5% u odnosu na kraj 2010. godine. Takođe, rast je zabeležen i kod alternativnih kanala distribucije tako da je broj korisnika internet i telefonskog bankarstva porastao za 31% od kraja godine i
dostigao približno 78 hiljada korisnika. Broj klijenata u odnosu na kraj prošle godine povećao se za 6,2%.PODACI O FIRMI

Naziv: Erste Bank a.d. Novi Sad
Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 11b
Grad: Beograd-Novi Beograd 11070
Web: www.erstebank.rs
Tel: +381 (0) 11 201 5010

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Održivo poslovanje kao merilo uspeha

Kompanija HEINEKEN Srbija povećala je upotrebu domaćih sirovina za proizvodnju piva za 150% od... Više...

Piraeus banka - profit i na kraju trećeg kvartala

Piraeus banka je tokom ove godine uspela da značajno unapredi svoje poslovanje, što najbolje ilustruje... Više...

Sberbank Srbija ostvarila profit od 323 miliona dinara u prvom kvartalu 2016. godine

Sberbank Srbija je u prvom kvartalu 2016. godine zabeležila profit u iznosu od 323 miliona dinara.... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed